Giỏ hàng

Ống D9.5 đến D15.9

Giá gốc

Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất190.

Ống 9.5 đến 15.9

STTLoại Sản phẩmĐóng bóTrọng lượng
1Ống 9.5 x 0.72170.152
2Ống 9.5 x 0.82170.172
3Ống 9.5 x 0.92170.191
4Ống 9.5 x 1.02170.21
5Ống 9.5 x 1.12170.228
6Ống 9.5 x 1.22170.246
7Ống 12.7 x 0.72170.207
8Ống 12.7 x 0.82170.235
9Ống 12.7 x 0.92170.262
10Ống 12.7 x 1.02170.289
11Ống 12.7 x 1.12170.315
12Ống 12.7 x 1.22170.34
13Ống 12.7 x 1.42170.39
14Ống 13.8 x 0.72170.226
15Ống 13.8 x 0.82170.256
16Ống 13.8 x 0.92170.286
17Ống 13.8 x 1.02170.316
18Ống 13.8 x 1.12170.345
19Ống 13.8 x 1.22170.373
20Ống 13.8 x 1.42170.428
21Ống 13.8 x 1.52170.455
22Ống 13.8 x 1.82170.533
23Ống 13.8 x 2.02170.582
24Ống 15.9 x 0.72170.262
25Ống 15.9 x 0.82170.298
26Ống 15.9 x 0.92170.333
27Ống 15.9 x 1.02170.367
28Ống 15.9 x 1.12170.401
29Ống 15.9 x 1.22170.435
30Ống 15.9 x 1.42170.501

Số lượng

Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron

Sản phẩm đã xem

-%