Giỏ hàng

Ống D26.5 đến D31.8

Giá gốc

Quy cách các loại ống đen hàn, tròn chế tạo tại nhà máy ống thép của Nội Thất 190.

Ống 26.5 đến 31.8

STTLoại Sản phẩmĐóng bóTrọng lượng
1Ống 26.65 x 1.4910.872
2Ống 26.65 x 1.5910.93
3Ống 26.65 x 1.8911.103
4Ống 26.65 x 2.0911.216
5Ống 26.65 x 2.2911.326
6Ống 26.65 x 2.3911.381
7Ống 26.65 x 2.5911.489
8Ống 26.65 x 2.8911.647
9Ống 26.65 x 3.0911.75
10Ống 26.65 x 3.2911.85
11Ống 28.0 x 0.7910.471
12Ống 28.0 x 0.8910.537
13Ống 28.0 x 0.9910.601
14Ống 28.0 x 1.0910.666
15Ống 28.0 x 1.1910.73
16Ống 28.0 x 1.2910.793
17Ống 28.0 x 1.4910.918
18Ống 28.0 x 1.5910.98
19Ống 28.0 x 1.8911.163
20Ống 28.0 x 2.0911.282
21Ống 28.0 x 2.2911.4
22Ống 28.0 x 2.3911.458
23Ống 28.0 x 2.5911.572
24Ống 28.0 x 2.8911.74
25Ống 28.0 x 3.0911.85
26Ống 28.0 x 3.2911.957
27Ống 31.8 x 0.7910.537
28Ống 31.8 x 0.8910.612
29Ống 31.8 x 0.9910.686
30Ống 31.8 x 1.0910.76

Số lượng

Thương hiệu: Nội Thất 190
Loại: Khác
MSP : List cac loai ong tron

Sản phẩm đã xem

-%