Giỏ hàng

MỤC LỤC [Ẩn]

  công trình cầu nhật tân

  Các trụ tháp được đặt trên nền móng vòng vây cọc ống thép SPSP cực kỳ hiện đại, lần đầu được áp dụng ở Việt Nam
   

  Đóng cọc dưới trụ cầu P12


  Cọc dưới tại trụ P14


  Cọc tại trụ P14


   chân trụ tháp trên cầu chính sử dụng hệ thống ván khuôn trượt và thanh chống