Giỏ hàng

MỤC LỤC [Ẩn]

    cao tốc bến lức - long thành

     Quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn với vận tốc tối đa 100km/h; riêng đoạn Km16+600 - Km32+450, vận tốc tối đa 80km/h.