Giỏ hàng

MỤC LỤC [Ẩn]

  MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN SẢN PHẨM

  Dành cho các mặt hàng đặc thù như nội thất và một số mặt hàng tương tự, Nội Thất 190 chia sẻ với bạn “Mẫu Hợp đồng mua bán”. Bạn vui lòng tham khảo mẫu dưới đây:

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

  ..............***..............

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  Số: …………….

  - Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 có hiệu lực ngày 01/01/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Căn cứ nhu cầu và khả năng các bên tham gia ký kết hợp đồng.

  Hôm nay, ngày     tháng     năm       tại       , chúng tôi gồm:

  Bên A (Bên bán):          

  Địa chỉ:            

  Điện thoại:         

  Mã số thuế:          

  Tài khoản:   

  Do Ông/ Bà:                                       Chức vụ:                    làm đại diện

   

  Bên B (Bên mua):  

  Địa chỉ:            

  Điện thoại:         

  Mã số thuế:          

  Tài khoản:   

  Do Ông/ Bà:                                       Chức vụ:                    làm đại diện

   

  Sau khi thỏa thuận hai bên đồng ý ký hợp đồng với những điều kiện, điều khoản cụ thể như dưới đây:

  ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – ĐƠN GIÁ – TRỊ GIÁ

  Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua các loại sản phẩm theo danh mục dưới đây:

  TT

   Mã hàng

   Hình ảnh

  ĐVT

   Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

   

    

   

   

   

  Tổng

     

  Phí ………….

       

  Tổng thanh toán

     

  Bằng chữ: ……………………………………………. nghìn đồng

  Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển lắp đặt tại .................................

   

  ĐIỀU 2: GIAO NHẬN HÀNG

  -        Địa điểm nhận: ..................................................

  -        Thời gian giao nhận hàng: Sau …. ngày khi nhận được tiền đặt cọc và xác nhận đặt hàng của bên B

   

  ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  -        Phương thức thanh toán: Đặt cọc ….%, ……% còn lại thanh toán trong thời gian …..ngày sau khi nhận được hàng. Hóa đơn VAT trả sau khi thanh toán 100% đơn hàng.

  -        Hình thức thanh toán: .............

   

  ĐIỀU 4: CAM KẾT CHUNG

  -        Sau khi hợp đồng được ký kết bên A có trách nhiệm giao hàng đúng mẫu mã, kích thước, chất lượng như Điều 1 và giao hàng đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm bên B chỉ định theo Điều 2 của hợp đồng. Nếu bên A không giao hàng đúng theo quy định của điều 2 của hợp đồng thì bên A phải chịu chi trả …% giá trị hợp đồng cho một ngày chậm giao hàng.

  -        Bên A sẽ cung cấp cho bên B các giấy tờ kèm theo như: phiếu xuất kho kiêm giấy bảo hành sản phẩm 1 năm kể từ khi bên B nhận đủ hàng và hóa đơn VAT.

  -       Sản phẩm được bảo hành trong vòng ….. tháng kể từ ngày bàn giao.

  -       Bên B có trách nhiệm nhận hàng và thanh toán đầy đủ cho bên A theo đúng quy định tại Điều 3 của hợp đồng. Nếu bên B thanh toán chậm quá .... ngày (tính từ khi hêt hạn thanh toán ..... ngày theo Điều 3) cho bên A thì bên B phải chịu chi trả  ……% giá trị hợp đồng cho 01 ngày quá hạn thanh toán.

  -         Trong khi thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Những chi tiết không ghi cụ thể trong hợp đồng này nếu có tranh chấp xảy ra sẽ thực hiện quy định chung của Luật thương mại.

  -        Trường hợp không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ được phân xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc với cả hai bên. Mọi chi phí do bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.

  -        Khi bên B thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên A, bên A trả hóa đơn VAT cho bên B thì hợp đồng mua bán này coi như đã được thanh lý.

  -        Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

   

  Bạn có thể tải về bản mềm của "Mẫu hợp đồng mua bán" tại đây.