TG02-3C : TG02-3C


TG02-3C   

-Tủ gỗ 2 khoang 1 đợt 1 khay đựng cây trang trí. Gỗ MFC phủ melamine. 

  - Kích thước : 950x300x950mm

Go to top