TSA 4 : Tủ sắt TSA 4


TSA 4   

Tủ sắt gia đình, 3 khoang, 4 cánh mở
không khóa, 2 khoang ngoài cùng có 1
suốt áo, 1 đợt, khoang giữa có 1 đợt và
suốt áo. Khoang bên phải có hộc phụ có
khóa, sơn tĩnh điện màu kem.

Kích thước: W1800xD500xH1950

Go to top