GS03G-2 : Giá thư viện GS03G-2


GS03G

 

 

Giá thư viện 1/2/3/4/5 khoang,
2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá gỗ kín, đợt di động,
có thanh chắn giữa.
Có thể thêm hoặc bớt đợt.

Kích thước : GS03G-1: W1013xD450xH2000mm.

GS03G-2 : W1985xD450xH2000mm.

GS03G-3 : W2957xD450xH2000mm.

GS04G-4 : W3929xD450xH2000mm.

GS05G-5: W4910xD450xH2000mm. 

 

   
Go to top